In English

Att fylla ett tomrum i staden

Filling a gap in the city

Hanna Fredriksson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-06-17. Den ändrades senast 2014-06-17

CPL ID: 199293

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek