In English

Modelling growth of Swedish scots pines using a Growth-Interaction model

Henrik Dahlström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-06-16.

CPL ID: 199261

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek