In English

Models for the Dynamics of Implied Volatility Surfaces

martin andersson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-06-16.

CPL ID: 199260

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek