In English

Integrated Recovery of Schedules for Crew and Fleet in Airline Operations-A Mathematical and Computational Approach

Agnes Ramle
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-06-16.

CPL ID: 199245

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek