In English

Motiverad detaljeringsnivå i BIM. Implementeringen av en skala över Level of Detail.

JESPER JAKOBSSON ; JOHANNES ÖBERG
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2014-33, 2014.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Nyckelord: BIM, VDC, Level of Detail, Kommunikation, Implementering av VDC.Publikationen registrerades 2014-06-16. Den ändrades senast 2014-06-16

CPL ID: 199224

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek