In English

Stabilization of organic solvent droplets using surface modified silica particles

Emil Nilsson ; Emilia Liljeström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-06-16. Den ändrades senast 2015-02-19

CPL ID: 199223

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek