In English

Diffusion of water in mesoporous silica thin films covered with lipid bilayers

Maria Japlin
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: mesoporous silica, lipid bilayer, water treatment, QCM-DPublikationen registrerades 2014-06-16. Den ändrades senast 2014-06-16

CPL ID: 199222

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek