In English

Diffusion of water in mesoporous silica thin films covered with lipid bilayers

Maria Japlin
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: mesoporous silica, lipid bilayer, water treatment, QCM-DPublikationen registrerades 2014-06-16. Den ändrades sen

Oracle XML Developers Kit 10.2.0.2.0 - Production

XML-25011: Error processing XSLT stylesheet: ../index.xsl
file:////usr/local/tomcat/webapps/chex/local/xsl/output/html/normal/body.xsl<Line 340, Column 84>: XML-22021: (Error) Error parsing external document: 'Förbindelse vägras'.