In English

Oscillationer i centrala nervsystemet - Hjärnaktivitet vid Parkinsons sjukdom

Filip de Roos ; Erik Olander ; Amanda Persdotter ; Anna Lokrantz
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. 33 s.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Syftet med projektet är att, genom simulering,reproducera oscillationer i avfyrningsfrekvensen omkring 80 Hz för neuroner i hjärnan hos parkinsonssjuka råttor som behandlats med Levodopa.[1] Med hjälp av ett programpaket, Brian, speciellt framtaget för att simulera neuronnätverk simuleras inhiberande och exciterande leakyintegrate-and-fire-neuroner med synapsdynamik som beskrivs av fördröjning, stigtid och falltid. Flera av rapportens resultat visar oscillationer i avfyrningsfrekvens vid 80 Hz för olika parameterkombinationer. Korrelation mellan neuroner och avfyrningsfrekvens för neuronnätverket visar att nätverkets avfyrning är periodisk och sparse. Slutsatsen är att olika faktorer som påverkar nätverkets oscillation är beroende av varandra, vilket gör det svårt att analysera systemet.



Publikationen registrerades 2014-06-13. Den ändrades senast 2015-01-19

CPL ID: 199196

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek