In English

Process simulation of a 1MWth chemical looping pilot plant with coal and biomass as fuel

Adrian Gunnarsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-06-13. Den ändrades senast 2014-06-13

CPL ID: 199166

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek