In English

Better Together. Ett koncept för ett kollektivt studentboende

Better Together. A co-operative student accommodation concept

Marcus Axelsson ; Daniel Oliva Andersson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2014-06-13. Den ändrades senast 2014-06-13

CPL ID: 199161

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek