In English

Methanol assisted selective catalytic reduction of NOx over Ag/Al2O3; A study on the influence of Ag species

Xueting Wang
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-06-12. Den ändrades senast 2017-07-31

CPL ID: 199125

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek