In English

Med barn i stan - Ett påbyggnadsprojekt i centrala Göteborg

With kids in the city - An extension project in central Gothenburg with focus on families with children

Alexander Odelberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-06-10. Den ändrades senast 2014-06-11

CPL ID: 199080

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek