In English

Model to Detail - The model is the idea, the detail is the design

Anna Einarsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-06-10.

CPL ID: 199078

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek