In English

Long-term monitoring of ageing yeast cells using a microfluidic system

Fredrik Adås
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-06-10.

CPL ID: 199027

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek