In English

Arkitektur som trygghetsökande åtgärd. En studie om hur den byggda miljön påverkar tryggheten i Fittja

Architecture to improve security. A study of the built environment’s impact on the security of Fittja

Anna Sandberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2014-06-10. Den ändrades senast 2014-06-10

CPL ID: 199025

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek