In English

En innerstad tillgänglig för alla. En utredning av kommersiella fastigheter i Göteborgs stadskärna

An inner city accessible for all. An investigation of commercial businesses in Gothenburg´s city centre

Mikaela Olsson Nordlund ; Frida Viker
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2014-06-09. Den ändrades senast 2014-06-09

CPL ID: 199006

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek