In English

Affärspotential i framtida studentbostadsbyggande. Investeringsunderlag Brämaregården 72:4

Business potential in future student housing. Investment proposal Brämaregården 72:4

Hakim Fanni ; Niclas Wollner
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2014-06-09. Den ändrades senast 2014-06-09

CPL ID: 199004

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek