In English

En omvärldsanalys av hyresbostaden: En undersökning om hur Stena Fastigheter kan bygga fler billiga hyresbostäder

A situational analysis of the rental dwelling. A research of how Stena Fastigheter can build more affordable rental housing

Rebecca Bile ; Cecilia Horak
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2014-06-09. Den ändrades senast 2014-06-09

CPL ID: 199003

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek