In English

Vision Södra Gubberogatan. Utvecklingsförslag för fastigheten 46:9

Vision Södra Gubberogatan. Proposals for development of the property 46:9

Johanna Granström ; Ida Runnquist
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2014-06-09. Den ändrades senast 2014-06-09

CPL ID: 198997

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek