In English

Strategiskt underlag för fastighetsutveckling. Fallstudie av Ädelgasen 1

Strategy plan for property development. Case study of Ädelgasen 1

Ann-Christine Sommer ; Jenny Ström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2014-06-09. Den ändrades senast 2014-06-09

CPL ID: 198996

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek