In English

Hållbar stadsutveckling. Lönsam investering för kommersiella fastighetsbolag?

Sustainable Urban Development. Profitable Investment for a Commercial Real Estate Company?

Lina Olsson ; Maria Sturegård
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2014-06-09. Den ändrades senast 2014-06-09

CPL ID: 198995

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek