In English

Koll på läget? Efterfrågan på kontorslokaler i Göteborgsområdet 2011-2014

Keeping up? The demand of office premises in Gothenburg 2011-2014

Elin Marmefelt ; Beatrice Mattsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2014-06-09. Den ändrades senast 2014-06-09

CPL ID: 198994

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek