In English

Development of a New Dashboard Framework - A product development study of using alternative materials to replace a steel sheet metal framework

Martin Lindqvist ; Robert Oscarsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-06-09. Den ändrades senast 2014-06-09

CPL ID: 198990

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek