In English

Differentiation of induced pluripotent stem cells to chondrocytes in 3D porous bacterial nanocellulose scaffolds

Evelina le Comte
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-06-06.

CPL ID: 198969

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek