In English

Principer för en lyckad hyresgästanpassning - En studie om faktorer som bidrar till kontrollerade kostnader och goda relationer

Principles for a successful tenant improvement - A study of factors contributing to controlled costs and well managed relations

Marcus Lindh ; Carl Stål
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2014-06-05. Den ändrades senast 2014-06-05

CPL ID: 198922

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek