In English

En studie av det aktivitetsbaserade arbetssättet – Implementeringsprocess, effektmål, nyckeltal & Goal Evaluation Model

A Study of the Activity Based Way of Working – Implementation process, outcome targets and key performance indicators

Joakim Månsson ; Cajsa Nyberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2014-06-05. Den ändrades senast 2014-06-05

CPL ID: 198920

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek