In English

VISION FÄLTSPATSGATAN Ett konceptförslag för Norra Högsbos utveckling mot blandstad

Vision Fältspatsgatan A conceptual development of north Högsbo towards a mixed-use city

Josefin Wallentin Andersson ; Lisa Norrström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2014-06-05. Den ändrades senast 2014-06-05

CPL ID: 198913

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek