In English

A Modular Shelf System Enabling Growing and Storing Fresh Produce

Andreas Folkestad ; Jonas Kristiansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-06-03. Den ändrades senast 2015-09-18

CPL ID: 198817

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek