In English

Novel ordered synthetic bone materials - Implants of the future

Anand Kumar Rajasekharan
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: bone, lyotropic liquid crysta(LLC), apatite, mineralization, polymer, compisitePublikationen registrerades 2014-05-28. Den ändrades senast 2017-09-14

CPL ID: 198667

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek