In English

Development of a generic gear shifter for the truck industry

Isak Wahnström ; Sebastian Dreijer
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-05-26. Den ändrades senast 2014-09-02

CPL ID: 198513

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek