In English

The adaptive reuse of the Lyckholms brewery - a proposal for a historic industrial building site

Xingni Li ; Chenfei Mao
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-05-22. Den ändrades senast 2014-05-22

CPL ID: 198428

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek