In English

Foster sustainability through revalorisation - a project in a dismissed nature reserve in Sicily

Lyuba Ivanova Katerova
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-05-22. Den ändrades senast 2014-05-22

CPL ID: 198425

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek