In English

Using USRP in reverberation chamber for studying throughput

Bjarni Thor Einarsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX016/2014, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-05-22. Den ändrades senast 2014-05-22

CPL ID: 198420

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek