In English

Wood-Stud Shear Wall Elements; Nonlinear Finite Element Analysis and Connection Tests

Hamid Movaffaghi ; Bijan Adl-Zarrabi
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1991. 70 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-08-28. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 19825

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek