In English

Knowledge management within a global automotive company

Joel Laestadius ; Carl Sjölund
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2013:122, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-05-13. Den ändrades senast 2014-05-13

CPL ID: 197976

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek