In English

Across borders: What role does culture play?

Jonas Valkonen ; Anders Göransson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2014:007, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-05-12. Den ändrades senast 2014-05-12

CPL ID: 197920

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek