In English

Compiling Embedded ML

Magnus Björk
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2000.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: embedded programming, functional programming, memory management, explicit regions, code generation, compilation, basic block reductionPublikationen registrerades 2006-10-09. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 1979

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek