In English

Modeling the vibration behavior of a truck tire

Amr Abboud
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2014:19, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: finite element analysis, vibration response, point mobility, transfer mobilityPublikationen registrerades 2014-05-07. Den ändrades senast 2014-05-07

CPL ID: 197675

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek