In English

A dynamic response study on optimal piling depth with respect to ground vibrations

Erik Olsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2014:5, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: pile-soil dynamics, mobility, ground vibrations