In English

Simulering – FEM (Finita Elementmetoden)

Louise da Silva
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete för högskoleingenjörsexamen - Institutionen för material- och tillverkningsteknik; 107/2014, 2014.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2014-05-05. Den ändrades senast 2014-05-05

CPL ID: 197530

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek