In English

Förenkling av avtalsstruktur mellan SJ Kombi väst och rederiagenter

Johan Woxenius
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1991. Examensarbete - Department of Logistics and Transportation, Chalmers University of Technology; 8, 1991.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-09-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 1974

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek