In English

An improved cooking stove for the urban and peri-urban areas in Zambia

Filip Sundblad
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-04-25. Den ändrades senast 2014-05-16

CPL ID: 197107

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek