In English

Towards energy security in Gaza Strip - Exploring passive design stregies in residential buildings

Suheib Aboamir
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-04-24. Den ändrades senast 2014-04-24

CPL ID: 197066

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek