In English

CFD simulations of silos content - An investigation of flow patterns and segregation mechanisms

Markus Jansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-04-24. Den ändrades senast 2014-05-07

CPL ID: 197053

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek