In English

Study of the secondary settler capacity at Gryaab

Yue Zhou
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2013:12, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: activated sludge, sludge volume index, settling, flocculation, sedimentation, zone settling velocity, solids flux, concentration of sludge, polymer, degassingPublikationen registrerades 2014-04-24. Den ändrades senast 2014-04-24

CPL ID: 197052

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek