In English

Design and preliminary testing of an MR-compatible eye tracking system

Taimaz Begdjani ; Fredrik Steen
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX009/2014, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-04-17. Den ändrades senast 2014-04-17

CPL ID: 196867

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek