In English

Akustisk tankmätning på tankfartyg - mätning av lastrester från tjockolja med efterklangstiden

Kenneth Larsson ; Robin Wulf
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. 42 s.
[Examensarbete på grundnivå]

Dagens tankradar på ett tankfartyg mäter väldigt noggrant så länge det finns en referensyta att mäta till. Problemet uppstår när tjockoljans yta försvinner och tankradarn detekterar tomt. I själva verket så finns det allt som oftast rester kvar från lasten på skott, runt spant, i hörnen och vid värmeslingor. Genom dippning mäts denna mängd av en inspektör och beräknas med hjälp av tabeller till en viss mängd. Denna mätning blir inte alltid korrekt och mörkertalet på hur mycket rester som faktiskt finns kvar kan bli stort. Efter dippning och uträkning så seglar fartyget iväg som tomt men i själva verket så finns det lastrester kvar, vilket kallas för OBQ (onboard quantity). Denna rapport kommer innehålla forskning som gjorts för att ta reda på om det finns en möjlighet att genom en akustisk mätmetod kunna komplettera dagens tankradar. Genom halvstrukturerade intervjuer med bland annat en doktorand i akustik, samt en produktchef på ett internationellt företag inom tankradarmätning, så avser denna rapport att undersöka möjligheterna som finns att teoretiskt utveckla ett komplement till dagens mätmetoder. Detta för att mätningen av lastrester vid slutlossnings skall bli mer exakt. Resultatet påvisar att det är fullt möjligt att beräkna mängden lastrester med den akustiska mätmetod som rapporten kommer beröra. Dock så mäter inte metoden tillräckligt noggrant för att ersätta dagens mätteknik.

Nyckelord: Tankfartyg-olja-radar-akustik-ljudvågor-sonar-eko-absorption-dippning-efterklangstidPublikationen registrerades 2014-04-15.

CPL ID: 196767

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek