In English

Development of a hand grip library intended for implementation in an ergonomic simulation tool - As a part of the IMMA research project at AB Volvo

Pante-A Marandi
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-04-07. Den ändrades senast 2014-04-07

CPL ID: 196361

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek