In English

Finite Element Analysis of Precast Prestressed Beam-Column Concrete Connection in Seismic Construction

Daniel Camarena
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2006:28, 2006.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Connections, jointed system, ductile connection, hybrid, precast concrete, prestress, post-tensioning, finite element analysis, seismic designPublikationen registrerades 2006-08-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 19635

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek