In English

Bärförmåga i skjuvning för råspontpaneler. Laboratorietest och FE modulering

Shear resistance of tongued-and- grooved timber panels . Laboratory tests and FE analysis

Erik Hansson ; Marcus Petersson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2006:20, 2006.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Tongued-and-grooved timber, board materials, shear resistance, friction, moisture content, sprucePublikationen registrerades 2006-08-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 19634

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek